Begravelse med hjertet

Begravelseshjælp

Vi har lavet denne folder for at klargøre, hvad begravelseshjælp er og hvad der er mulighed for at søge.

Der er to muligheder for at få begravelseshjælp. Der kan søges minimumsbeløbet eller maksimums beløbet. Det er Udbetaling Danmark som administrerer begravelseshjælpen.

Hvad er minimumsbeløbet?

Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan du få mindst 1.050 kr. i begravelseshjælp, uanset formue. Hvis du kun ønsker at søge om minimumsbeløbet, skal du ikke oplyse om eventuelt formue.

Hvad er maksimumsbeløbet?

Hvis afdøde var 18 år eller derover, kan du højst få 11.200 kr. i begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen afhænger dog af formuen:

 • Hvis afdøde efterlader sig børn, under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 37.500 kr. Er afdøde eller ægtefællernes samlede formue over 48.700 kr, bortfalder begravelseshjælpen helt.
 • Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 18.800 kr. Er afdødes formue over 30.000 kr. bortfalder begravelseshjælpen helt.

Hvad indgår i formuen?

 • Kontanter
 • Indestående i banken
 • Pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
 • Ejendomsværdi
 • Værdi af andele i andelsboligforeninger
 • Anparter og investeringsbeviser
 • Værdi af biler, både mm.

Hvordan søges hjælpen?

Til samtalen medbringer vi en fuldmagt, som underskrives, og så sørger vi for at søge begravelseshjælpen for dig, det koster ikke ekstra, men er en del af vores honorar.

Søger du om mindste begravelseshjælp, trækker vi de 1.050 kr. fra på din faktura, også får vi pengene direkte fra Udbetaling Danmark.

Søger du om højeste begravelseshjælp, har vi brug for den endelige skifteretsattest, som er klar, når boet er udleveret. Denne attest er grundlag for den beregning, som Udbetaling Danmark foretager. Derfor skal den sendes til os, så snart I har modtaget den fra Skifteretten. Udbetaling Danmark udbetaler a conto 1.050 kr., og udbetaler det resterende beløb, når de har modtaget skifteretsattesten.

Når der søges højeste begravelseshjælp, er der to muligheder, når vores faktura skal betales:

 • Det fulde beløb, som fremgår af vores faktura indbetales til vores konto, og når begravelseshjælpen er beregnet udbetaler vi begravelseshjælpen direkte til din konto.
 • Fakturabeløbet fratrækkes kr. 10.150,- (a contobeløbet på 1.050 er udbetalt og fratrukket fakturaen). Hvis begravelseshjælpen, bliver mindre end de 11.200 kr., skal differencen indbetales på vores konto.Har I yderligere spørgsmål er i velkomne til at kontakte os.

DOWNLOAD