Begravelse med hjertet

Praktiske spørgsmål ved dødsfald på plejehjem

Vi har hos Søstrenes Begravelsesforretning lavet denne folder for at besvare nogle af de praktiske spørgsmål der er, når du har mistet en pårørende eller nær ven, der er død på et plejehjem.

Alle har ret til at blive bisat eller begravet fra en kirke, hvis man er medlem af folkekirken. Vi sørger for alt det praktiske i den forbindelse, og vi vil sørge for at præsten ringer til jer, når højtideligheden er på plads, så I kan aftale en samtale.

Er afdøde ikke medlem af folkekirken, kan man kun vælge en borgerlig bisættelse/begravelse. Dette foregår fra et kapel. Vi sørger selvfølgelig for at bestille orgel og kor, hvis I ønsker det, men ellers vil der være et cd anlæg, som I kan benytte, hvis I selv vil tage den musik med, som skal spilles. I kan vælge at en eller flere holder en tale i kapellet. Vi kan også tilbyde at sige nogle få ord, eller læse en tale op, som I har skrevet. Når man har højtideligheder i kapellet, er der normalt afsat 25 minutter. Har I brug for mere tid, skal I gøre os opmærksom på det, for så bestiller vi selvfølgelig ekstra tid.

I skal have valgt hvilken kirkegård, hvor afdøde skal stedes til hvile. Der er flere muligheder. Når I har fundet ud af hvilken kirkegård I ønsker, skal I finde ud af, om I ønsker et rigtigt gravsted eller om det skal være en fællesgrav. Når I har bestemt jer for hvilken kirkegård I ønsker, laver I en aftale med kirkegårdskontoret. De vil vise jer rundt på kirkegården og præsentere jer for de forskellige muligheder. Kirkegårdspersonalet vil også fortælle jer, om der er specielle krav til en eventuel sten. I får et lille kort med gravstedsnummeret, og senere får I et rigtig gravstedsbrev tilsendt fra kirkegårdskontoret.

Til alle der er født før 1. april 1957 er der en obligatorisk begravelseshjælp på kr. 1.050,-. Man kan dog søge om højeste begravelseshjælp på kr. 10.550,-. Den højeste begravelseshjælp er dog

betinget af afdødes formue. Begravelseshjælpen får man udbetalt fra Udbetaling Danmark. Vi sørger for, at ansøgningen og sørger for alt det praktiske i den forbindelse. Det er ikke en ydelse som koster ekstra. Udbetaling Danmark udbetaler begravelseshjælpen direkte til os, og vi fratrækker beløbet på jeres faktura.

Når vi henter afdøde på plejehjemmet og ligger i kiste, foregår det oftest på afdødes værelse. Enkelte plejehjem har deres eget kapel, hvor de kører afdøde ned. Personalet på plejehjemmet, har som regel klædt afdøde i eget tøj, er dette ikke gjort, sørger vi selvfølgelig for det. I er meget velkomne til at komme og se, når vi har lagt afdøde i kisten, hvis I ønsker det. På nogle plejehjem er det meget brugt at synge ud, inden vi kører med kisten. Det foregår på afdødes værelse, hvor der oftest synges 1-2 salmer. Her vil personalet, enkelte beboere og familie være samlet omkring kisten. Oftest er kisten lukket på dette tidspunkt, hvis ikke andet er aftalt. I må gerne lægge noget ned i kisten, dog må det ikke være batterier og glas.

Vi håber, at vi med denne lille pjece har afklaret nogle af jeres spørgsmål. I skal endelig ringe til os, hvis der er andre spørgsmål. Vi træffes døgnet rundt.

Ring til os på tlf. 4070 7848, hvis I ønsker pjecen tilsendt, eller hent den her som PDF. Plejehjems brochure