Begravelse med hjertet

Huskeseddel i forbindelse med dødsfald

Huskeliste

I forbindelse med dødsfald skal man som pårørende huske:

 • Afmelde eller opsige afdødes lejemål
 • Afmelde diverse forsikringer
 • Afmelde fagforbund evt. a-kassse
 • Afmelde lejekontrakter (f.eks. tv mm.)
 • Afmelde telefon
 • Afmelde gas, varme og strøm
 • Afmelde abonnementer (f.eks aviser, ugeblade mm.)
 • Afmelde evt. foreninger
 • Returnere evt. hjælpemidler

Søstrenes Begravelsesforretning sørger for:

 • Anmelde dødsfaldet til kordegnen i afdødes sogn. Derefter får følgende besked:
 • Folkeregisteret
 • Skifteretten
 • Udbetaling Danmark
 • Pengeinstitutter
 • Licenskontoret
 • ATP

Vi søger begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark og er afdøde medlem af Sygeforsikringen Danmark (Gr. 1 eller 2) søger vi også om begravelseshjælp derfra.

Højtidelighed i:

______________________________kirke/kapel

 

___________dag, den    ___ / __    _____ kl. _________

 

Samtale med præsten _______dag, den   _  /   _ _____ kl. _____

 

Kirkegård:                                  __________________________________

 

Stenhugger:    __________________________________

 

Husk endvidere:                      __________________________________

 

__________________________________

 

__________________________________

 

__________________________________

Der vil automatisk komme et brev fra skifteretten. Til skifteretten skal begravelsesomkostningerne oplyses. Er vores opgørelse ikke modtaget, kan I ringe til os og få beløbet oplyst.

Er der yderligere spørgsmål, er vi altid til at træffe på telefon:

4070 7848v

DOWNLOAD