Begravelse med hjertet

Praktiske spørgsmål når en er død på et hospital

Vi har hos Søstrenes Begravelsesforretning lavet denne folder for at besvare nogle af de praktiske spørgsmål der opstår, når du har mistet en pårørende eller nær ven, der er død på et hospital.

Alle har ret til at blive bisat eller begravet fra en kirke, hvis man er medlem af folkekirken. Vi sørger for alt det praktiske i den forbindelse, og vi vil sørge for, at præsten ringer til jer, når højtideligheden er på plads, så I kan aftale en samtale.

Er afdøde ikke medlem af folkekirken, kan man kun vælge en borgerlig bisættelse/begravelse. Dette foregår fra et kapel. Vi sørger selvfølgelig for at bestille orgel og kor, hvis I ønsker det, men ellers vil der være et cd anlæg, som I kan benytte, hvis I selv vil tage den musik med, som skal spilles. I kan vælge at en eller flere holder en tale i kapellet. Vi kan også tilbyde at sige nogle få ord, eller læse en tale op, som I har skrevet. Når man holder en højtidelighed i et kapellet, er der normalt afsat 25 minutter. Har I brug for mere tid, skal I gøre os opmærksom på det, for så bestiller vi selvfølgelig ekstra tid.

I skal have valgt hvilken kirkegård, hvor afdøde skal stedes til hvile. Der er flere muligheder. Når I har fundet ud af hvilken kirkegård I ønsker, skal I finde ud af, om I ønsker et rigtigt gravsted eller om det skal være en fællesgrav. Når I har bestemt jer for hvilken kirkegård I ønsker, laver I en aftale med kirkegårdskontoret. De vil vise jer rundt på kirkegården og præsentere jer for de forskellige muligheder. Kirkegårdspersonalet vil også fortælle jer, om der er specielle krav til en eventuel sten. I får et lille kort med gravstedsnummeret, og senere får I et rigtig gravstedsbrev tilsendt fra kirkegårdskontoret.

Til alle der er født før 1. april 1957 er der en obligatorisk begravelseshjælp på kr. 1.050,-. Man kan dog søge om højeste begravelseshjælp på kr. 10.550,-. Den højeste begravelseshjælp er dog betinget af afdødes formue. Begravelseshjælpen får man udbetalt fra Udbetaling Danmark. Vi sørger for, at ansøgningen og sørger for alt det praktiske i den forbindelse. Det er ikke en ydelse som koster ekstra. Udbetaling Danmark udbetaler begravelseshjælpen direkte til os, og vi fratrækker beløbet på jeres faktura.

Når vi henter afdøde på hospitalet og ligger i kiste, foregår det i hospitalets kapel. Hvis I ønsker det, så er I meget velkomne til at komme og se afdøde i kisten på hospitalets kapel.

Vi giver afdøde det tøj på, som I ønsker eller en ligskjorte, og lægger afdøde tilrette i kisten. I må gerne lægge noget ned i kisten, dog må det ikke være batterier og glas.

Vi håber, at vi med denne lille pjece har afklaret nogle af jeres spørgsmål. I skal endelig ringe til os, hvis der er andre spørgsmål. Vi træffes døgnet rundt.

Ring til os på tlf. 4070 7848, hvis I ønsker pjecen tilsendt, eller hent den her som PDF. Hospitals brochure