Begravelse med hjertet

Samtalen med os

Når et nærtstående familiemedlem dør, opstår der en lang række spørgsmål. Som jeres bedemand vil vi ved vores samtale forhåbentlig kunne svare jer på dem alle. Men ofte dukker der nye spørgsmål op, som man ikke lige har tænkt på ved samtalen, eller som opstår undervejs. I er altid velkomne til at ringe til os med disse spørgsmål. Som jeres bedemand er vi klar ved telefonerne åbent døgnet rundt.

Samtalen med os kan foregå hos os på Gladsaxevej 130, st 5, eller der hvor I gerne vil mødes med os. Den bedemand I møder ved samtalen, vil være jeres primære bedemand igennem hele forløbet.

Under samtalen vil vi guide jer igennem planlægningen af højtidligheden, og vi vil svare på jeres spørgsmål – stort som småt. Det er vigtigt for os, at I er 100% tilfredse og trygge efter vores samtale.

Under samtalen vil vi komme ind på følgende:

Skal det være en bisættelse eller en begravelse?

Hvor skal højtideligheden foregå – kirke eller kapel?

Hvor skal den afdøde stedes til hvile – kirkegård eller spredes over hav?

Vi vil vise jer vores katalog over kister, urner og eventuelt blomster.

Vi vil vejlede jer omkring en eventuel annoncering.

Prisoverslag udleveres eller fremsendes hvis det ønskes.

Efter vores samtale vil vi sørge for alle de praktiske ting, som vi har aftalt. Vi kontakter bl.a. præsten, sørger for at give kirken, organisten, koret og kirkegården besked, sørger for alle attester, koordinere ønsker med blomster, bogtrykker m.m. Vi afhenter og iklæder afdøde, og har I ønske om at se afdøde i kisten, så arrangere vi det. Vi søger begravelseshjælp hos kommunen, tilskud fra Sygeforsikringen Danmark, samt eventuelle andre tilskud.