Begravelse med hjertet

Ved begravelsen/bisættelsen

På dagen for højtideligheden sørger vi, som jeres bedemand, for:

Den aftalte kørsel med kisten.

Opstilling af kisten i kirken/kapellet.

Vi hjælper kordegnen med salmebøger/hæfter og blomster.

Vi indsamler blomsterkortene, som udleveres til jer.

Vi er tilstede under hele højtideligheden.

Efter begravelse/bisættelse

Ved bisættelser kører vi afdøde til krematoriet.

Hvis det er aftalt, kører vi efterfølgende blomsterne ud til gravstedet.

Efterfølgende indsamler vi de relevante bilag, og sender en faktura til anmelderen af dødsfaldet, hvis ikke andet er aftalt.