Begravelse med hjertet

Spredning af aske

Spredning af aske over åbent hav

Har afdøde udtrykt ønske om at få sin aske spredt over åbent hav, kan det sagtens lade sig gøre. Det er i dag meget almindeligt, og det bliver mere og mere udbredt. Asken kan blive spredt over åbent hav, hvis afdøde skriftligt har tilkendegivet et ønske om det, eller hvis anmelderen af dødsfaldet underskriver en blanket hvor man på tro og love skriver under på at det var afdødes ønske.

Der er blot nogle enkle regler i forbindelse med askespredningen. Askespredningen skal foregå over åbent vand, det vil sige over havet eller over større fjorde eller bugter. Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø.

Det er de efterladte, som skal sørge for at få asken spredt, og spredningen af asken skal foregå på en måde, der ikke vækker opsigt. Der findes i dag en lang række af søfolk, som har gjort det til deres speciale at sejle de efterladte ud og sprede asken, efter de gældende regler. Vi kan sørge for at formidle en aftale, hvis dette ønskes.

Er der spørgsmål i forbindelse med askespredning er I altid velkomne til at ringe til os.